การสอบ Admission

เชื่อว่านักเรียนทั่วประเทศ ที่ต้องการศึกษาต่อในระดับอุมดมศึกษา ต้องทำการสอบ Admission เพื่อผ่านการคัดกรองเข้าไปยังมหาวิทยาลัย หรือคณะ อีกทอดหนึ่ง

การสอบ Admission คือระบบกลางการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา หรือระบบสอบกลางที่นักเรียน ม.6 หรือเทียบเท่า เมื่อสอบได้คะแนนมาแล้ว จึงนำคะแนนมายื่นเลือกคณะหรือมหาวิทยาลัยกันอีกที

ระบบ Admission บริหารงานโดยสถาบันทดสอบการศึกษาแห่งชาติ หรือ สทศ. ซึ่ง สทศ. มีหน้าที่พัฒนาข้อสอบ เพื่อประเมินการศึกษา

วิชาที่ใช้สอบ Admission

  1. O-NET (Ordinary National Education) หรือการสอบแห่งชาติขั้นพื้นฐาน ใช้แค่ระดับ ม.6 อย่างเดียว เป็นข้อสอบง่าย ๆ
  2. GAT (General Aptitude Test) เน้นการสอบทั่วไป เช่น การอ่าน เขียน วิเคราะห์ ภาษาไทย หรือการคำนวน เป็นต้น เป็นการสอบที่ซับซ้อนยากกว่า O-NET
  3. PAT (Professional Aptitude Test) การสอบความถนัดเฉพาะด้าน/วิชาการ เป็นการสอบระดับยากที่สุด มีวิชาสอบเฉพาะ เช่น วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตาร์ วิศวะกรรม หรือวิชาครู

สำหรับผู้ที่สนใจข้อมูลวิชาคำนวนค่า Admission ทางเว็บไซต์ของเราก็มีรวบรวมไว้ให้

เมื่อสอบเสร็จ จะนำไปยื่นที่ไหนก็แล้วแต่ทางคณะนั้นเป็นคนกำหนด ร่วมกับคะแนนเกรดเฉลี่ย ม.ปลาย โดยนำมาคำนวนร่วมกัน น้ำหนักคะแนนก็จะต่างกันไปตามมหาวิทยาลัย แต่สำหรับบางคณะก็เปิดสอบตรง เช่น แพทย์ หรือวิศวะ ซึ่งเหมาะกับผู้ที่เดรียมตัวมาเป็นเฉพาะด้านมากกว่า

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*