การเรียนการสอนแบบออนไลน์

การเรียนการสอนออนไลน์ในยุค”นิวนอร์มอล”

ไวรัสโคโรนา หรือ โควิด-19 เป็นโรคติดต่อที่เกิดจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ที่เพิ่งค้นพบ ไวรัสนี้ทำให้เกิดการแพร่กระจายผ่านฝอยละอองเป็นหลัก ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อผู้ติดเชื้อไอจามหรือหายใจออก ฝอยละอองเหล่านี้มีน้ำหนักมากเกินกว่าจะลอยอยู่ในอากาศ และจะตกลงบนพื้นผิวอย่างรวดเร็ว

จากวิกฤตของไวรัสโคโรนานี้ มีผลกระทบไปทั่วโลกอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น ทุกองค์กรในแต่ละประเทศ จึงได้หาช่องทางการปรับตัว และวางแผนความปลอดภัย ตามมาตรการสาธารณสุข โดยการปรับกิจกรรมในการใช้ชีวิตประจำวันต่าง ๆ เปลี่ยนรูปแบบมาเป็นระบบออนไลน์มากขึ้น รวมถึงระบบการศึกษา

การเรียนการสอนออนไลน์ เป็นการเรียนผ่านทางอินเทอร์เน็ต https://188bet-app.com โดยอยู่ในรูปแบบของคอมพิวเตอร์ เป็นการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ากับเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สร้างการศึกษาที่มีปฏิสัมพันธ์คุณภาพสูง โดยไม่จำเป็นต้องเดินทาง เกิดความสะดวกและเข้าถึงได้อย่างรวดเร็ว ทุกสถานที่ ทุกเวลา เป็นการสร้างระบบการศึกษาที่ดีของโลก

ประโยชน์ของการเรียนการสอนออนไลน์

  1. ป้องกันการแพร่ระบาดการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19)
  2. ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
  3. ประสิทธิภาพของการเรียนและการสอนสูงสุด ทบทวนบทเรียน หรือเรียนชดเชยได้ เพราะมีการบันทึกใว้ในระบบ
  4. นักเรียนกล้าและมั่นใจในการแสดงความคิดเห็นมากขึ้น เพราะไม่ต้องแสดงตัวตน
  5. อยู่ที่ไหนก็เรียนได้ โดยใช้ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
  6. นักศึกษาเข้าเรียนเกือบ 100% ของทุกคาบ เพราะล็อกอินออนไลน์ได้ทันที
  7. เรียนเชิญวิทยากรได้ง่ายและมีคุณภาพมากขึ้น เพราะสะดวกในการรับคำเชิญ เพียง ล็อกอินเข้ามาร่วมในบทการสอน
  8. สนับสนุนการเรียนการสอนอย่างคล่องตัว เพราะสามารถใช้อุปกรณ์ร่วมด้วย เช่น โซเชี่ยลต่าง ๆ ประกอบการบรรยายได้ตลอด

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*