ติดตามและรับข้อมูลข่าวสาร

ในโลกยุคโลกาภิวัฒน์ โอกาสในการศึกษาเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่ง การรับข้อมูลและข่าวสารเกี่ยวกับการศึกษาต่ออย่างทันท่วงที (Real-time) จะช่วยเพิ่มโอกาสในชีวิตการเรียนให้กับคุณได้มากกว่าคนอื่น ๆ ระบบในการคัดสรรข่าว โดยการรวบรวมข้อมูลรายละเอียดการรับสมัคร ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย และข่าวสารข้อมูลเฉพาะของแต่ละคณะ ซึ่งหากต้องกรองข่าว และรวบรวมข้อมูลเอง ก็ต้องใช้เวลาไม่น้อย ข่าวสารและกิจกรรมที่เราจะส่งให้กับคุณโดยตรง มีดังต่อไปนี้

ข่าวสารและกิจกรรม

  1. กำหนดการรับสมัครและช่วงเวลาการเปิด-ปิดภาคเรียนจากทุกคณะที่คุณสนใจ

สำหรับทั้งภาคเรียนปกติและภาคเรียนพิเศษ กำหนดการเปิดรับสมัครและช่วงเวลาการเรียนการสอนของแต่ละคณะ อาจแตกต่างกันไป เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 กำหนดการล่าสุดของแต่ละคณะ จะถูกส่งตรงถึงมือคุณอย่างถูกต้องแม่นยำ

  1. ข่าวสารกิจกรรมออนไลน์ของแต่ละคณะ

รายการกิจกรรมของมหาวิทยาลัย รวมไปถึงกิจกรรมของแต่ละคณะจะมีการจัดออนไลน์ ทั้งในส่วนของการปฐมนิเทศและการรับน้องใหม่ การชี้แจงจะมีการอัปเดตทางหน้าเว็บไซต์เป็นระยะ ซึ่งการรับข้อมูลทางจดหมายอีเมล จะทำให้คุณไม่พลาดข่าวสารและกิจกรรมสำคัญ

  1. ทุนการศึกษา

ทุนการศึกษาจากหน่วยงานและองค์กรที่สนับสนุน จะมีการกระจายข้อมูลให้กับนักศึกษาทุกท่าน เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการขอรับทุนการศึกษา ท่านสามารถเตรียมเอกสารเบื้องต้นได้ตามคำแนะนำในหัวข้อ “ทุนการศึกษา” ทั้งนี้ การรับสมัครนักเรียนทุนจะมีการประกาศทางหน้าเว็บไซต์ รวมถึงแจ้งพร้อมกับข่าวสารทั่วไปในจดหมายอีเมลหัวข้อทุนการศึกษา

  1. ภาพรวมผลการศึกษาและคะแนน

ทางมหาวิทยาลัยจะมีการสรุปภาพรวมผลการศึกษาในระดับคณะ รวมถึงการประกาศผลการเข้าร่วมการแข่งขันต่าง ๆ ของนักศึกษา โดยจะมีการประกาศผลทุกภาคเรียน เพื่อการติดตามและประเมินตนเองที่มีประสิทธิภาพและรวดเร็ว

เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของนักศึกษา นอกจากการติดตามข่าวสารทางหน้าเว็บไซต์ นักศึกษาสามารถติดตามเพื่อรับข้อมูลข่าวสารโดยตรงถึงมือท่าน เพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการรับข้อมูลอย่างทันท่วงที