ประเภทมหาวิทยาลัยของรัฐ

ประเภทมหาวิทยาลัยของรัฐบาล

เชื่อว่านักเรียนหลายคนก็อยากศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถาบันในสังกัดของรัฐบาล ที่เป็นมหาวิทยาลัยปิด เพราะเชื่อว่า มีความน่าเชื่อถือและระบบการเรียนการสอนที่ดีกว่า หลายคนใช้เวลาเตรียมตัวสอบมาหลายปี เพื่อให้ได้เข้าเรียนมหาวิทยาลัยของรัฐ ซึ่งก็มีหลายรูปแบบ เช่น มหาวิทยาลัยทั่วไป ราชภัฎ หรือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ในปัจจุบัน มหาลัยของรัฐแบ่งเป็น 2 ระบบ คือ

  1. มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ หรือมหาวิทยาลัยนอกระบบ ที่มีการบริหารแยกออกจากราชการ และไม่ใช่รัฐวิสาหกิจ มีการบริหารงานที่เป็นอิสระยิ่งขึ้น ทั้งในแง่การบริหารบุคลากร หรือการเรียนการสอน
  2. มหาวิทยาลัยในสังกัดของรัฐ ที่มีฐานะเป็นส่วนราชการ มีการจัดสรรบุคลากร หรือบริหารงานผ่านสำนักงานอุดมศึกษา มีมหาวิทยาลัยทั่วไป ราชภัฎ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ซึ่งทั้ง 2 แบบ ยังถือเป็นสถาบันของรัฐ และยังได้รับความนิยม ทั้งคุณภาพการศึกษาและวิชาการ อีกทั้งค่าเล่าเรียนหรือค่าใช้จ่ายยังถูกกว่ามหาวิทยาลัยเอกชน ทำให้ทุกปีมีจำนวนนักเรียนสอบแข่งขันเข้ามหาวิทยาลัยของรัฐเป็นจำนวนมาก

สำหรับนักเรียนที่สนใจรายละเอียด หรือข้อมูลของมหาวิทยาลัยรัฐแห่งไหน สามารถติดตามหรือหาข้อมูลได้จากเว็บไซต์ของเรา

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*