มหาวิทยาลัยรัฐฯ

ระบบสอบเข้ามหาวิทยาลัย

โพสต์ล่าสุด

การเรียนรู้ AI ในยุคดิจิตอล

ยุคดิจิทัล

นวัตกรรมเทคโนโลยี

ในปัจจุบัน ได้มีการพัฒนาไปอย่างมาก มีการนำไปปรับประยุกต์ใช้ในวงการต่าง ๆ รวมทั้งในเรื่องของการเรียนรู้ และมิติรอบข้าง เช่น ระบบ 5G/ VR/ AR/ AI หรือแอปพลิเคชัน 188bet-online.com ต่าง ๆ ซึ่งส่งผลต่อการเรียนรู้ และการนำไปประยุกต์ใช้กับผู้ประกอบการ ข้อมูลองค์ความรู้ต่าง ๆ ในปัจจุบัน มีรูปแบบการเรียนรู้ และช่องทางใหม่ ๆ ได้ถูกพัฒนาขึ้นอย่างมากมาย ไม่ว่าจะเป็นจากภาครัฐหรือภาคเอกชน

ระบบเอไอ (AI: Artificial intelligence) เข้ามามีบทบาทสำคัญกับชีวิตมนุษย์ เอไอมีความสามารถพิเศษคือการเรียนรู้ และจดจำข้อมูลที่มีปริมาณมาก แยกแยะ และวิเคราะห์ได้ว่าอะไรถูก อะไรผิด

ประโยชน์ของเอไอ

*ด้านการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล สามารถตรวจสอบวิเคราะห์ แยกแยะได้ทันที

*ด้านระบบความปลอดภัย สามารถสแกน เพื่อหาวัตถุต้องสงสัย รวมถึงตรวจสอบบุคคล

*ด้านการเงินและการลงทุน ระบบจะช่วยรวบรวมข้อมูลทั้งหมดที่สำคัญ และนำมาวิเคราะห์เพื่อหาโอกาส หรือความเป็นไปได้ในการลงทุน

*ด้านสุขภาพ The skin healthy สามารถทำการสแกน เพื่อค้นหาความผิดปกติ รวมถึงการให้คำแนะนำกับแพทย์ ในการพิจารณาควบคู่กันไป เช่น มะเร็งเต้านม

*ด้านการตลาดเฉพาะตัวบุคคล เอไอจะเข้ามาช่วยเก็บข้อมูลเข้าไปดูสินค้าออนไลน์ the shop marketplaceประเภทไหน เวลาใด ระบบจัดสรรโปรแกรมทางการตลาดได้

*ด้านรถยนต์อัจฉริยะ เอไอเข้ามาควบคุมการทำงานของรถยนต์ และทำหน้าที่ในการขับรถยนต์ ประมวลผลจากสิ่งแวดล้อมในเวลานั้น เพื่อหาเส้นทางที่ดีที่สุด

เอไอได้ถูกพัฒนาไปมาก และมีศักยภาพสูง ทำงานได้หลายรูปแบบ แต่ยังคงไม่สามารถแทนที่มนุษย์ได้ทั้งหมด ดังนั้น เรายังคงต้องเรียนรู้ และใช้มันให้เกิดประโยชน์ในโลกอนาคตให้มากที่สุด

การสอบ Admission

เชื่อว่านักเรียนทั่วประเทศ ที่ต้องการศึกษาต่อในระดับอุมดมศึกษา ต้องทำการสอบ Admission เพื่อผ่านการคัดกรองเข้าไปยังมหาวิทยาลัย หรือคณะ อีกทอดหนึ่ง

การสอบ Admission คือระบบกลางการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา หรือระบบสอบกลางที่นักเรียน ม.6 หรือเทียบเท่า เมื่อสอบได้คะแนนมาแล้ว จึงนำคะแนนมายื่นเลือกคณะหรือมหาวิทยาลัยกันอีกที

ระบบ Admission บริหารงานโดยสถาบันทดสอบการศึกษาแห่งชาติ หรือ สทศ. ซึ่ง สทศ. มีหน้าที่พัฒนาข้อสอบ เพื่อประเมินการศึกษา

วิชาที่ใช้สอบ Admission

 1. O-NET (Ordinary National Education) หรือการสอบแห่งชาติขั้นพื้นฐาน ใช้แค่ระดับ ม.6 อย่างเดียว เป็นข้อสอบง่าย ๆ
 2. GAT (General Aptitude Test) เน้นการสอบทั่วไป เช่น การอ่าน เขียน วิเคราะห์ ภาษาไทย หรือการคำนวน เป็นต้น เป็นการสอบที่ซับซ้อนยากกว่า O-NET
 3. PAT (Professional Aptitude Test) การสอบความถนัดเฉพาะด้าน/วิชาการ เป็นการสอบระดับยากที่สุด มีวิชาสอบเฉพาะ เช่น วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตาร์ วิศวะกรรม หรือวิชาครู

สำหรับผู้ที่สนใจข้อมูลวิชาคำนวนค่า Admission ทางเว็บไซต์ของเราก็มีรวบรวมไว้ให้

เมื่อสอบเสร็จ จะนำไปยื่นที่ไหนก็แล้วแต่ทางคณะนั้นเป็นคนกำหนด ร่วมกับคะแนนเกรดเฉลี่ย ม.ปลาย โดยนำมาคำนวนร่วมกัน น้ำหนักคะแนนก็จะต่างกันไปตามมหาวิทยาลัย แต่สำหรับบางคณะก็เปิดสอบตรง เช่น แพทย์ หรือวิศวะ ซึ่งเหมาะกับผู้ที่เดรียมตัวมาเป็นเฉพาะด้านมากกว่า

ประเภทมหาวิทยาลัยของรัฐ

ประเภทมหาวิทยาลัยของรัฐบาล

เชื่อว่านักเรียนหลายคนก็อยากศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถาบันในสังกัดของรัฐบาล ที่เป็นมหาวิทยาลัยปิด เพราะเชื่อว่า มีความน่าเชื่อถือและระบบการเรียนการสอนที่ดีกว่า หลายคนใช้เวลาเตรียมตัวสอบมาหลายปี เพื่อให้ได้เข้าเรียนมหาวิทยาลัยของรัฐ ซึ่งก็มีหลายรูปแบบ เช่น มหาวิทยาลัยทั่วไป ราชภัฎ หรือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ในปัจจุบัน มหาลัยของรัฐแบ่งเป็น 2 ระบบ คือ

 1. มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ หรือมหาวิทยาลัยนอกระบบ ที่มีการบริหารแยกออกจากราชการ และไม่ใช่รัฐวิสาหกิจ มีการบริหารงานที่เป็นอิสระยิ่งขึ้น ทั้งในแง่การบริหารบุคลากร หรือการเรียนการสอน
 2. มหาวิทยาลัยในสังกัดของรัฐ ที่มีฐานะเป็นส่วนราชการ มีการจัดสรรบุคลากร หรือบริหารงานผ่านสำนักงานอุดมศึกษา มีมหาวิทยาลัยทั่วไป ราชภัฎ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ซึ่งทั้ง 2 แบบ ยังถือเป็นสถาบันของรัฐ และยังได้รับความนิยม ทั้งคุณภาพการศึกษาและวิชาการ อีกทั้งค่าเล่าเรียนหรือค่าใช้จ่ายยังถูกกว่ามหาวิทยาลัยเอกชน ทำให้ทุกปีมีจำนวนนักเรียนสอบแข่งขันเข้ามหาวิทยาลัยของรัฐเป็นจำนวนมาก

สำหรับนักเรียนที่สนใจรายละเอียด หรือข้อมูลของมหาวิทยาลัยรัฐแห่งไหน สามารถติดตามหรือหาข้อมูลได้จากเว็บไซต์ของเรา

การเรียนการสอนแบบออนไลน์

การเรียนการสอนออนไลน์ในยุค”นิวนอร์มอล”

ไวรัสโคโรนา หรือ โควิด-19 เป็นโรคติดต่อที่เกิดจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ที่เพิ่งค้นพบ ไวรัสนี้ทำให้เกิดการแพร่กระจายผ่านฝอยละอองเป็นหลัก ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อผู้ติดเชื้อไอจามหรือหายใจออก ฝอยละอองเหล่านี้มีน้ำหนักมากเกินกว่าจะลอยอยู่ในอากาศ และจะตกลงบนพื้นผิวอย่างรวดเร็ว

จากวิกฤตของไวรัสโคโรนานี้ มีผลกระทบไปทั่วโลกอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น ทุกองค์กรในแต่ละประเทศ จึงได้หาช่องทางการปรับตัว และวางแผนความปลอดภัย ตามมาตรการสาธารณสุข โดยการปรับกิจกรรมในการใช้ชีวิตประจำวันต่าง ๆ เปลี่ยนรูปแบบมาเป็นระบบออนไลน์มากขึ้น รวมถึงระบบการศึกษา

การเรียนการสอนออนไลน์ เป็นการเรียนผ่านทางอินเทอร์เน็ต https://188bet-app.com โดยอยู่ในรูปแบบของคอมพิวเตอร์ เป็นการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ากับเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สร้างการศึกษาที่มีปฏิสัมพันธ์คุณภาพสูง โดยไม่จำเป็นต้องเดินทาง เกิดความสะดวกและเข้าถึงได้อย่างรวดเร็ว ทุกสถานที่ ทุกเวลา เป็นการสร้างระบบการศึกษาที่ดีของโลก

ประโยชน์ของการเรียนการสอนออนไลน์

 1. ป้องกันการแพร่ระบาดการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19)
 2. ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
 3. ประสิทธิภาพของการเรียนและการสอนสูงสุด ทบทวนบทเรียน หรือเรียนชดเชยได้ เพราะมีการบันทึกใว้ในระบบ
 4. นักเรียนกล้าและมั่นใจในการแสดงความคิดเห็นมากขึ้น เพราะไม่ต้องแสดงตัวตน
 5. อยู่ที่ไหนก็เรียนได้ โดยใช้ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
 6. นักศึกษาเข้าเรียนเกือบ 100% ของทุกคาบ เพราะล็อกอินออนไลน์ได้ทันที
 7. เรียนเชิญวิทยากรได้ง่ายและมีคุณภาพมากขึ้น เพราะสะดวกในการรับคำเชิญ เพียง ล็อกอินเข้ามาร่วมในบทการสอน
 8. สนับสนุนการเรียนการสอนอย่างคล่องตัว เพราะสามารถใช้อุปกรณ์ร่วมด้วย เช่น โซเชี่ยลต่าง ๆ ประกอบการบรรยายได้ตลอด

การสอบเข้ามหาวิทยาลัย

การสอบเข้ามหาวิทยาลัย

ระบบการคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัย มีการจัดแบ่งหมวดหมู่ตามเกณฑ์คณะ ทั้งโควตาสอบตรง โควตาระบบเอนทรานซ์ หรือโควตาเด็กพิเศษ

วิธีการสมัครสำหรับเด็กเอนทรานซ์ทั่วไป การสอบใช้คะแนนวิชาพื้นฐานทั่วไป เช่น คณิต สังคม ภาษาไทย หรือวิชาเฉพาะแล้วแต่คณะ

 1. นำคะแนนวิชาที่สอบเอนทรานซ์ กรอกไปในแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัย
 2. ยื่นผลการเรียนระดับมัธยมปลาย เพื่อใช้คัดกรอง (มหาวิทยาลัยบางแห่ง)
 3. ถ้าคะแนนผ่านเกณฑ์รอเรียกสอบสัมภาษณ์

ซึ่งการสอบแบบนี้ จะมีคู่แข่งจำนวนมาก อาจจะทั้งประเทศ

การสอบตรงหรือสอบโควตา – มหาวิทยาลัยเปิดสอบเอง โดยใช้เกณฑ์หรือข้อสอบของมหาวิทยาลัย อาจมีการสอบวิชาเฉพาะแล้วแต่คณะนั้นด้วย คู่แข่งจะน้อยกว่าแบบแรก แต่ผู้ที่เข้าสอบจะมีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านมากกว่า มีความต้องการศึกษาต่อในคณะนั้นมากกว่า เช่น คณะจิตรกรรม ภาคคณะอินเตอร์ต่าง ๆ

โควตาเด็กพิเศษ – สามารถเข้าเรียนมหาวิทยาลัยได้โดยตรง เป็นเด็กที่มีความสามารถพิเศษเฉพาะด้าน เช่น ด้านดนตรี กีฬา หรือโควตาวิชาการต่าง ๆ ต้องมีผลงานเป็นที่รองรับ หรือได้รับการยืนยันจากทางโรงเรียน เมื่อเข้าไปแล้ว ทางมหาวิทยาลัยหวังว่า นักศึกษาพวกนี้จะทำประโยชน์ หรือสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย

นักเรียนที่สนใจหาข้อมูล Admission สามารถมาหาดูได้ที่เว็บไซต์ของเรา เรารวบรวมข้อมูลการสอบ Admission ของแต่ละมหาวิทยาลัยและคณะไว้อย่างครบถ้วน หรือสนใจติดต่อรับข้อมูลได้ตามที่เราให้ไว้

มหาวิทยาลัยของรัฐ

มหาวิทยาลัยของรัฐ

หรือก็คือสถาบันอุดมศึกษาภายใต้การกำหนด ควบคุม และดูแลของรัฐบาล ซึ่งอาจมีความน่าเชื่อถือกว่ามหาวิทยาลัยเอกชน มีทั้งมหาวิทยาลัยเปิดที่ไม่ต้องมีการสอบเข้า และมหาวิทยาลัยปิดซึ่งต้องสอบเพื่อเข้าศึกษาต่อ ยังสามารถแบ่งออกได้เป็นอีก 2 ประเภท

 1. มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐที่ได้ผลักดันตัวเอง “ออกนอกระบบ” หรือก็คือมีระบบจัดการอิสระ แยกออกจากราชการ ที่เป็นไปตามมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ. 2542 ที่จัดให้สถาบันการศึกษาระดับปริญญาเป็นนิติบุคคล และอาจจัดเป็นหน่วยงานหรือส่วนราชการ ทั้งนี้ เพื่ออิสระและความคล่องตัวในการจัดการ ทั้งด้านการเรียนการสอน การบริหารงานบุคคล และด้านการเงิน แต่ยังคงมีสถานภาพเป็นหน่วยงานของรัฐ แต่ไม่ใช่รัฐวิสาหกิจ ตัวอย่างเช่น จุฬาลงกรณ์ ม.เชียงใหม่ ม.มหิดล ม.แม่ฟ้าหลวง
 2. มหาวิทยาลัยในสังกัดของรัฐ แบ่งออกเป็น
 3. มหาวิทยาลัย
 4. ราชภัฐพระนคร
 5. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ที่ยังคงมีส่วนเป็นราชการ ส่วนการปกครอง หรือการบริหารทั้งหมด ยังเป็นแบบระบบข้าราชการ เจ้าหน้าที่หรือผู้บริหาร ยังต้องได้รับการแต่งตั้งจากสภา หรือหน่วยงานอุดมศึกษา ตัวอย่างมหาวิทยาลัย เช่น ม.ข่อนแก่น ม.นเรศวร ม.แม่โจ้ ราชภัฐกาญจนบุรี เทคโนโลยีราชมงคล

ถึงแม้มหาวิทยาลัยทั้ง 2 แบบ อาจมีระบบจัดการต่างกัน แต่ในส่วนของค่าใช้จ่าย ยังได้รับการควบคุม ทำให้ถูกกว่าของเอกชน และยังคงความน่าเชื่อถือของสถาบันไว้ได้

ตามเรามา

สมัครรับรายชื่อส่งเมลของเรา

รับสิ่งที่น่าสนใจและอัปเดตในกล่องจดหมายอีเมลของคุณ

Thank you for subscribing.

Something went wrong.

โพสต์ล่าสุด
การเรียนรู้ AI ในยุคดิจิตอล
การเรียนรู้ AI ในยุคดิจิตอล12 กรกฎาคม 2021ระบบสอบเข้ามหาวิทยาลัย
การสอบ Admission
การสอบ Admission30 มิถุนายน 2021ระบบสอบเข้ามหาวิทยาลัย
ประเภทมหาวิทยาลัยของรัฐ
ประเภทมหาวิทยาลัยของรัฐ16 มิถุนายน 2021ระบบสอบเข้ามหาวิทยาลัย
การเรียนการสอนแบบออนไลน์
การเรียนการสอนแบบออนไลน์12 มิถุนายน 2021มหาวิทยาลัยรัฐฯ
การสอบเข้ามหาวิทยาลัย
การสอบเข้ามหาวิทยาลัย1 มิถุนายน 2021ระบบสอบเข้ามหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยของรัฐ
มหาวิทยาลัยของรัฐ11 พฤษภาคม 2021มหาวิทยาลัยรัฐฯ

ข้อมูลเพิ่มเติม

ปฏิทิน

กันยายน 2023
จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส. อา.
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930